Gratis gft-afval aanbieden in gemeente Zevenaar

Gratis gft-afval aanbieden in gemeente Zevenaar

30 maart 2018 Uit Door admin
Zevenaar – Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwoners in de gehele gemeente Zevenaar gratis hun groente, fruit en tuinafval (gft) aanbieden. Daarnaast wordt het aanbieden van groenafval bij het aanbiedstation ook gratis. De gemeente hoopt dat dit leidt tot minder restafval en een verhoging van de hoeveelheid ingezameld gft- en groenafval. Deze maatregel hangt samen met de harmonisatie van het afvalbeleid tussen de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar.

VANG-doelstelling
Het nieuwe afvalbeleid moet voldoen aan de  VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling. Met deze landelijke doelstelling hoopt de rijksoverheid naar maximaal 100 kilo restafval per inwoner in 2020 te gaan. De grootste stap die de gemeente Zevenaar  hierin kan zetten, is  door de hoeveelheid gescheiden
gft-afval te verhogen. Naast het gratis maken van het aanbieden van gft-afval, gaat ook de aanbiedingsfrequentie van het restafval omlaag.

Huidige situatie
Het inzamelsysteem in voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar verschilt nu nog op een aantal belangrijke onderdelen. Inwoners uit de voormalige gemeente Rijnwaarden gebruiken op dit moment al een container voor restafval en een container voor het gft-afval. In de voormalig gemeente Zevenaar hebben inwoners een duobak voor restafval en gft-afval.

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2019 verandert er voor de inwoners van voormalig gemeente Rijnwaarden niets in het aantal containers. De huidige gft-afvalcontainer van 140 liter  wordt wel vervangen door een container van 180 liter. De inwoners van voormalig gemeente Zevenaar krijgen er een aparte container bij voor het gft-afval. De duobak kunnen inwoners dan gebruiken voor alleen restafval. Dit is echter tijdelijk. De gemeente gaat de komende jaren gebruiken om uit te zoeken hoe in de toekomst met het restafval om te gaan. Voor hoogbouwbewoners verandert er voorlopig niets.

Onderstaande tabel schetst de situatie per 1 januari 2019

  GFT-afval Restafval
Ledigingsfrequentie 1 x per 2 weken 1 x per 3 weken
Containervolume nieuwe container van 180 liter bestaande containers
Tarief per lediging gratis € 8,00

Naast de wijzigingen in het huidige inzamelbeleid van gft-afval en restafval, volgt er in 2019 ook een voorstel over het toekomstige inzamelbeleid van papier en PMD (plastic, metalen en drankkartons), de inzameling bij hoogbouw  en de harmonisatie van de tarieven. Stap voor stap komt de gemeente Zevenaar samen met haar inwoners dichter bij het behalen van de doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.