Integrale controles op bedrijventerreinen in Duiven, Westervoort en Zevenaar

Integrale controles op bedrijventerreinen in Duiven, Westervoort en Zevenaar

10 oktober 2019 Uit Door admin

De gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar hebben gisteren een integrale controle gehouden op de bedrijventerreinen Centerpoort-Noord (Duiven), Het Ambacht (Westervoort) en Zuidspoor (Zevenaar). De controle is gedaan in samenwerking met de partners politie, Liander, douane, brandweer en omgevingsdienst. De controle is onderdeel van de gezamenlijke aanpak tegen ondermijning. Als overheid willen we gezamenlijk laten zien dat we optreden tegen ondermijning. We pakken op verschillende manieren ondermijning aan, zoals met bewustwordingscampagnes, gerichte aanpak van concrete signalen en via deze integrale controles.

Witte vlekken
In verschillende delen van onze gemeenten hebben we zogenaamde ‘witte vlekken’. Dat zijn plekken of panden waarvan we niet precies weten wat er gebeurt. Dit hoeft niet te betekenen dat er illegale activiteiten plaatsvinden. Het kan gaan om panden op een bedrijventerrein of in het buitengebied. De panden zijn bijvoorbeeld hermetisch afgesloten of wekken de indruk dat er niets gebeurt. Doel van de integrale controle van gisteren was om meer zicht te krijgen op deze witte vlekken. De controle was vooraf niet aangekondigd. Wel gaan deze controles vaker plaatsvinden.

Resultaten
De controle is succesvol verlopen. We hebben veel panden bezocht en zicht gekregen op wat daar gebeurt.

Op Het Ambacht in Westervoort zijn 17 panden bezocht. Vrijwel alle ondernemers hadden een positieve houding tegenover de controle en werkten goed mee. In enkele gevallen zijn kleine zaken aan het licht gekomen die nog nader onderzocht gaan worden.

Op Centerpoort-Noord zijn 22 panden bezocht. Ook bij enkele ondernemers zijn kleine zaken aan het licht gekomen die nog nader onderzocht gaan worden. Bij twee ondernemingen zijn illegale werknemers aangetroffen waarvoor de arbeidsinspectie en de vreemdelingenpolitie werden ingeschakeld.

Op bedrijventerrein Zuidspoor in Zevenaar zijn 15 panden bezocht. Alle ondernemers/eigenaren werkten goed mee. Enkele kleine zaken zijn aan het licht gekomen. Die worden nog nader onderzocht.

Burgemeester Arend van Hout, voorzitter van de regionale stuurgroep Samen Weerbaar: “De gecoördineerde aanpak werkt. Ondernemers willen graag een veilig bedrijventerrein met een goede uitstraling. Met deze integrale controles dragen we daar aan bij.”