Kerkenvisie Liemers & Doesburg

De gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar hebben in 2021 gewerkt aan een gezamenlijke Kerkenvisie. In deze visie zijn kerkenpaspoorten opgenomen met als doel om in één oogopslag te (laten) zien wat de toekomst is van de kerkgebouwen in de Liemers en Doesburg. De paspoorten zijn het resultaat van gesprekken met kerkeigenaren door Spectrum en het in kaart brengen van de karakteristieken van de gebouwen door het Gelders Genootschap.

Meer informatie kunt u via deze website vinden: https://www.spectrumelan.nl/kerkenpaspoorten

Open Monumenten

Tijdens de Open Monumenten in september 2021 was de aftrap van de ‘Heilige Huisjes Routes’. Dit zijn fietstochten langs religieuze gebouwen in de Liemers en Doesburg. De routes zijn nog steeds te vinden via de app/website ‘Rafelroutes’: https://www.rafelroutes.nl/routes/langs-heilige-huisjes/.

Digitale bijeenkomst

In december 2021 was er een digitale bijeenkomst. Hier vonden speeddates plaats tussen kerkbesturen, medewerkers van de gemeente en andere belanghebbenden. In deze gesprekken hebben de deelnemers ervaringen uitgewisseld en besproken wat men voor elkaar kan betekenen. De bijeenkomst leverde een aantal handvatten op om de dialoog die op gang is gekomen te borgen.

Van het resultaat van het proces is een film gemaakt. Hierin wordt uitgelegd welke stappen we met elkaar kunnen zetten naar de toekomst toe. Bekijk de film en zie dat de dialoog op gang is gekomen: https://www.youtube.com/watch?v=A4JbmaCMPpo