Liemerse Woonagenda 2017-2027 ondertekend

Liemerse Woonagenda 2017-2027 ondertekend

5 oktober 2017 Uit Door admin

De wethouders Wonen van de Liemerse gemeenten Duiven, Doesburg, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar hebben samen de Liemerse Woonagenda voor de periode 2017-2027 ondertekend. Via deze regionale agenda hebben ze afspraken gemaakt over wat voor soort woningen, de aantallen woningen die er de komende 10 jaar in de regio gebouwd worden en waar deze nieuwbouw zou moeten plaatsvinden.

Inzet op kwaliteit
Via zeven basisafspraken geven de Liemerse gemeenten samen richting aan de ontwikkeling van de woningmarkt in de regio. Zo zal er speciale aandacht zijn voor transformatie van bestaande gebouwen en locaties tot woningen. Nieuwbouw vindt bij voorkeur plaats binnen de bestaande woonkernen. Kleinschalige plannen vormen daarbij het uitgangspunt. Ook wordt ruimte geboden voor maatwerk in de verschillende dorpskernen. De gemeenten willen dat oude woningbouwplannen, die niet van de grond komen, goede nieuwe woningbouwplannen niet in de weg zitten. Bovendien zal extra aandacht worden geschonken aan verduurzaming en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad.

Evenwicht van vraag en aanbod
De regionale woningbouwafspraken zijn tot stand gekomen op basis van recent uitgevoerd onderzoek naar de toekomstige woonbehoeftes in de Liemers. Op basis van nieuwe cijfers kunnen in de Liemers de komende 10 jaar ruim 2.800 nieuwbouwwoningen gebouwd worden.

Basis voor samenwerking met Provincie
Gedeputeerde bij de provincie Gelderland, Josan Meijers, reageert enthousiast: “In april dit jaar heb ik alle regio’s uitgedaagd om in oktober een beeld te hebben van de opgave waar zij voor staan de komende jaren op het gebied van wonen. Ik ben dus blij dat de Liemerse gemeenten voortvarend te werk zijn gegaan en samen met ons deze agenda hebben opgesteld. Met deze nieuwe agenda zet de regio hele mooie stappen om de komende periode samen met andere partijen een aantrekkelijk woningaanbod te creëren. En mooi dat duurzaamheid goed in beeld is, net als de aandacht voor bestaande woningen. Zodat het fijn wonen blijft in de Liemers.”

De Liemerse woonwethouders gaan de invulling van de nieuwe woonagenda jaarlijks met elkaar monitoren. Iedere twee jaar vindt nieuw onderzoek plaats op basis waarvan de woningbouwprognoses opnieuw worden bepaald. Zo kunnen de Liemerse gemeenten blijvend inspelen op veranderende ontwikkelingen in de woningmarkt.