Minister heeft gewijzigd tracébesluit voor het project A12/A15 ondertekend.

Minister heeft gewijzigd tracébesluit voor het project A12/A15 ondertekend.

27 februari 2019 Uit Door admin

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een gewijzigd tracébesluit voor het project A12/A15 Ressen–Oudbroeken (ViA15) vastgesteld.

De doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 en A15 leveren een grote positieve bijdrage aan de verkeersafwikkeling in de regio Arnhem–Nijmegen. Ook wordt met het project een belangrijke verbinding tussen de Rotterdamse haven en het Duitse achterland gerealiseerd.

Gewijzigd tracébesluit ViA15

In het wijzigingsbesluit zijn onder andere maatregelen vastgelegd om de mogelijke gevolgen van stikstof op natuur, als gevolg van het project ViA15, te voorkomen en te compenseren. Het oorspronkelijke tracébesluit voor het project ViA15 werd begin 2017 vastgesteld. Er werd toen door een aantal partijen beroep ingediend. De behandeling van die beroepen wordt door de Raad van State aangehouden, in afwachting van juridische procedures rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor dreigt het project ViA15 verdere vertraging op te lopen. Daarom heeft de minister, in overleg met de provincie Gelderland, besloten om dit tracébesluit niet langer te koppelen aan het PAS. Dit maakt de weg vrij voor de Raad van State om een uitspraak te doen in de beroepsprocedure over het project ViA15.

In het wijzigingsbesluit zijn de volgende maatregelen opgenomen:

  • Een aanpassing van de maximumsnelheid op beide rijbanen van de snelweg A50tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen. De maximumsnelheid wordt tussen 06.00 en 23.00 uur 100 km/h, ongeacht de openstelling van de spitsstrook.
  • Aanleg van 900 m2 nieuwe natuur

Overige aanpassingen tracébesluit ViA15

Naast de wijziging in de onderbouwing van het aspect stikstofdepositie, zijn in het wijzigingsbesluit ook enkele verbeteringen doorgevoerd, zoals extra of hogere geluidschermen op drie locaties.

Beroepsprocedure gewijzigde tracébesluit ViA15

Belanghebbenden kunnen van 28 februari tot en met 11 april 2019 beroep instellen tegen het gewijzigde tracébesluit door het indienen van een beroepschrift bij de Raad van State. Als al een beroep is ingediend tegen het oorspronkelijke tracébesluit van 24 februari 2017, blijft dat van kracht tenzij er specifiek bezwaar is tegen het gewijzigde tracébesluit. Het gewijzigde tracébesluit en de bijbehorende documenten zijn vanaf 28 februari te vinden op de website Platform Participatie. De stukken zijn van 28 februari tot en met 11 april maart 2019 onder andere in te zien bij de gemeenten in de regio, het provinciehuis van de provincie Gelderland en het kantoor van Rijkswaterstaat in Arnhem.

Meer informatie gewijzigd tracébesluit ViA15

Voor specifieke vragen over het Tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (2019) kunt u bellen met Rijkswaterstaat: 0800-8002. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij Directie Participatie, via telefoonnummer 070-456 89 99.

ViA15

Het Rijk en de provincie Gelderland gaan de A15 twaalf km doortrekken en aansluiten op de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 en de A15 verbeteren ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede. Verkeer kan naar verwachting in de periode 2022-2024 voor het eerst over de nieuwe weg rijden. Kijk voor meer informatie op de projectpagina A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15) en de website Platform Participatie.

Foto: Rijkswaterstaat