Mogelijk Gezamenlijke Vreemdelingenlocatie in Zevenaar

logo COAZevenaar – Verwacht wordt dat de gemeente binnen enkele weken zover is om met haar inwoners en organisaties te gaan praten over de mogelijke komst van een GVL (Gezamenlijke Vreemdelingenlocatie) in Zevenaar.

De gemeente Zevenaar wil met de beoogde GVL graag een bijdrage leveren aan een humane en goed functionerende opvang van asielzoekers in Nederland; vanuit menselijk oogpunt en vanuit het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een deel van de nationale oplossing.
Eerder is bekend geworden dat eind november het onderzoeksresultaat te verwachten was vanuit de zogenaamde ‘kleine keten’. Deze kleine keten bestaat uit de overheidsdiensten COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) en DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek). Eind 2015 heeft de kleine keten haar onderzoeksresultaat bekendgemaakt. Het college van gemeente Zevenaar heeft zich daarover gebogen en is positief over de mogelijke komst van de GVL. De gemeenteraad neemt pas een besluit, nadat hij in gesprek is geweest met de Zevenaarse inwoners.

De komende tijd wordt steeds duidelijker wat dat concreet gaat betekenen en wat er nodig is om de eventuele GVL zo positief mogelijk te laten zijn voor alle betrokkenen binnen en buiten gemeente Zevenaar. Omdat zorgvuldigheid daarbij voor de gemeente boven snelheid gaat, neemt dat traject langere tijd in beslag.

Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan de meningen en beelden die er in Zevenaar leven over de mogelijke komst van een dergelijke voorziening. Hiervoor worden bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de gemeente graag in gesprek gaat met haar inwoners. Het is de bedoeling dat de ‘opbrengst’ van deze bijeenkomsten gebruikt wordt voor de discussie en besluitvorming in de gemeenteraad over het al dan niet realiseren van een GVL in Zevenaar. Over deze avonden volgt op korte termijn nadere informatie.