Nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen

Nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen

18 juni 2021 Uit Door admin

De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen zat lange tijd op slot. Daar is onlangs verandering in gekomen. De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen heeft op 17 juni ingestemd met de plannen van zes gemeenten om nieuwe ontwikkelruimte voor bedrijventerreinen te creëren.

Ontwikkelkansen in de Liemers
Ook de gemeenten in de Liemers willen graag hun bedrijventerreinen verder ontwikkelen. Daarom zijn de gemeenten Duiven, Doesburg, Montferland, Westervoort en Zevenaar om tafel gegaan om hun plannen op elkaar af te stemmen. Daarnaast hebben lokale en regionale ondernemersverenigingen hun stem laten horen en hun wensen bij de regio kenbaar gemaakt. Wethouder Belinda Elfrink van de gemeente Zevenaar geeft aan: “We vinden het in de Liemers belangrijk dat onze plannen voor uitbreiding elkaar aanvullen. In de gemeenten Duiven, Montferland en Zevenaar liggen kansen om bedrijventerreinen verder te ontwikkelen. Na onderlinge afstemming hebben we onze plannen ingediend bij de Groene Metropoolregio. De plannen die we hebben zorgen voor diversiteit binnen de Liemers. We zijn dan ook erg blij dat hiermee is ingestemd en we de terreinen de komende jaren verder tot bloei kunnen laten komen.”

De gemeente Duiven richt zich met de uitbreiding van Centerpoort Noord op gemengde bedrijvigheid, de maakindustrie en logistiek, inclusief groothandel. Het bedrijventerrein DocksNLD-2 in de gemeente Montferland is een zogeheten XXL locatie en is uitermate geschikt voor grote logistieke ondernemingen. De gemeente Zevenaar richt zich met de ontwikkeling van BusinessPark 7Poort II op kleine en middelgrote logistieke bedrijven en de maakindustrie. Omdat de Liemerse gemeenten zich op verschillende sectoren richten, vullen de plannen elkaar goed aan.

Naast de plannen van de drie Liemerse gemeenten zijn ook de plannen van de gemeenten Lingewaard, Nijmegen en Wijchen door de regio goedgekeurd. Een onafhankelijk adviesbureau heeft de nieuwe plannen onderzocht op duurzaamheid, bereikbaarheid, financiële haalbaarheid en de toegevoegde waarde voor de economie en de werkgelegenheid in de regio.

Burgemeester Huub Hieltjes van gemeente Duiven, namens de regio: “Met deze afspraken blijft de regio aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe bedrijven. Er is veel aandacht voor duurzame inrichting van bedrijventerreinen. We kijken dus zowel naar de leefbaarheid als de werkgelegenheid.”

Wethouder Martin Som van gemeente Montferland: “door de geboden ontwikkelruimte kunnen we vanuit Montferland verder werken aan een kwalitatief hoogwaardige logistieke hotspot aan de grens van Nederland en Duitsland en daarmee de regionale economie verder versterken.”

Planning
De gemeenten kunnen nu starten met de noodzakelijke procedures (zoals bestemmingsplan). De verwachting is dat halverwege 2022 deze terreinen verder tot ontwikkeling komen én dat medio 2023 de eerste bedrijven gebouwd gaan worden op de nieuwe locaties in de regio.

Groene groei
Met deze plannen is expliciet gekozen voor een duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen, aansluitend op bestaande bedrijventerreinen en zorgvuldig ingepast in het landschap. Bij de uitwerking van de plannen is er extra aandacht voor onder meer klimaat en landschappelijke inpassing, passend bij de groene ambities van de Groene Metropoolregio.

Groene metropoolregio
Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen is een samenwerkingsverband van achttien gemeenten op het gebied van vijf integrale opgaven. Dit zijn Circulaire regio, Productieve regio, Ontspannen regio, Groene groeiregio en Verbonden regio. De achttien gemeenten beslissen elk over deelname aan deze opgaven, de beschikbare middelen en het mandaat dat aan de uitvoering wordt meegegeven.

Afbeelding van Pashminu Mansukhani via Pixabay