Rijnwaarden & Zevenaar stemmen unaniem in met herindeling

Rijnwaarden & Zevenaar stemmen unaniem in met herindeling

17 november 2015 Uit Door admin

WP161Op 17 november hebben de gemeenteraden van Zevenaar en Rijnwaarden een principebesluit genomen tot herindeling. Daarmee zetten zij de eerste formele stap naar de vorming van een krachtige gemeente in de Liemers per 1 januari 2018.

De volgende stap is het maken van een herindelingsontwerp. Dit ontwerp beschrijft de aanleiding voor de herindeling en de visie voor de nieuwe gemeente. Daarbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: infrastructuur, economie, toerisme en sociaal maatschappelijke thema’s zoals zorgtaken en verenigingsleven. In de visie is ook aandacht voor het draagvlak voor de herindeling, de dienstverlening aan de inwoners en het toekomstig dorps- en kernenbeleid. Verder komen de financiën van de nieuwe gemeente uitvoerig aan de orde.

Proces
De gemeenteraden stellen het herindelingsontwerp in januari 2016 vast. Het ontwerp ligt daarna ter inzage bij de gemeenten. Tijdens deze periode kunnen alle betrokkenen over dit onderwerp discussiëren. Op het ontwerp kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en andere overheden hun zienswijze indienen. Indien nodig wordt het ontwerp aangepast waarna het een herindelingsadvies is. Over het advies nemen de gemeenteraden in april 2016 een besluit. Het advies gaat vervolgens naar gedeputeerde staten van Gelderland en daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken om de herindeling met een wet te regelen.

Bij vaststelling van het advies, starten de gemeenten gezamenlijk het fusietraject om ervoor te zorgen dat zij op 1 januari 2018 klaar zijn voor de start van de nieuwe gemeente.