Start werkzaamheden voor spoorverbetering Zevenaar – Didam

Start werkzaamheden voor spoorverbetering Zevenaar – Didam

3 mei 2018 Uit Door admin

Zevenaar/Didam Van mei tot oktober worden in de gemeente Zevenaar diverse werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op de aanleg van een tweede spoor tussen Zevenaar en Didam. Aannemersbedrijf A. Hak voert deze werkzaamheden uit in de directe omgeving van het te verdubbelen spoortraject.

Werkzaamheden
In de aangegeven periode worden in Zevenaar vooral sleuven gegraven voor de aanleg of het verleggen van bestaande kabels en leidingen (bijvoorbeeld water-/gasleidingen en riolering) aan de Ringbaan-Oost, Hengelder, Bemweg en de Babberichseweg. Deze werkzaamheden kunnen tijdelijk voor (geluids-)overlast zorgen en/of verkeershinder geven. Zo wordt bijvoorbeeld de Babberichseweg in deze periode enkele dagen afgesloten en wordt het fietsverkeer op deze weg omgeleid.

De kans bestaat dat er mogelijke (geluids-)hinder van de voorbereidende werkzaamheden en de verkeershinder ontstaat. Zodra de wegomleidingen concreet aan de orde zijn, zorgt de aannemer tijdig voor de benodigde bebording.