Teleurstelling in De Liemers over beleid bedrijventerreinen regio Arnhem Nijmegen

Teleurstelling in De Liemers over beleid bedrijventerreinen regio Arnhem Nijmegen

12 oktober 2017 Uit Door admin

‘Onvoldoende erkenning van de economische kracht van de A12 zone’.

De gemeenten Duiven, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar zijn teleurgesteld over de inhoud van het RPW (Regionaal Programma Werklocaties) dat vandaag (12 oktober) is gepubliceerd (zie www.regioan.nl). Het RPW (is een beleidsnota van de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en geeft een visie op de verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen en de locaties voor kantoren en perifere detailhandel. De Liemerse gemeenten hebben veel economische bedrijvigheid in de A12 zone van de regio Arnhem Nijmegen

Onevenredig hard
De vijf Liemerse bestuurders vinden dat het RPW onvoldoende aandacht heeft voor de belangrijke economische positie van de Liemers in de regio. Met bedrijventerreinen gelegen direct aan de A12 en de toekomstige A15 en een concentratiegebied perifere detailhandel is het niet wenselijk in de voorgestelde mate bedrijventerreinen te schrappen en nieuwe ontwikkelingen te blokkeren. Er wordt daarnaast onevenredig hard ingegrepen in een aantal gemeenten zonder zicht op compensatie. We zijn van mening dat het middel van schrappen van bestaande bestemmingsplannen erger is dan de kwaal ‘overaanbod’. De gemeenten staan volledig achter onze terreinen en we zijn er van overtuigd dat ze voldoen aan de marktvraag.

Groeiende markt
Gedurende het opstellen van het RPW is de marktdynamiek fors in positieve zin veranderd. Het ondernemersvertrouwen in de regio is gestegen naar een ongekend hoog niveau. Er worden volop kavels uitgeven op bedrijventerreinen zoals Seingraaf in Duiven, 7Poort in Zevenaar en DocksNLD in ’s-Heerenberg. Het schrappen van delen van deze terreinen gaat ten koste van de werkgelegenheid.
Het RPW wordt de komende maanden in alle gemeenteraden behandeld. De Liemerse bestuurders economische zaken adviseren hun colleges om niet in te stemmen met de nota.