Twee avonden over Christelijke meditatie.

De woorden ‘verstilling’ en ‘onthaasten’ kom je tegenwoordig regelmatig tegen. Blijkbaar is de behoefte hieraan in onze maatschappij groot. Even ontsnappen aan de prikkels en geluiden die van alle kanten op je af komen. Even naar binnen, om te kijken wat er dáár ook alweer leeft. Toch is dit laatste nog niet zo eenvoudig. Vandaar ook dat we deze avonden gepland hebben. Al in de eerste eeuwen van de kerk hebben mensen meditatie gebruikt om zich open te stellen voor God. Op geheel eigen wijze zullen wij bij hen aansluiten. Door samen in stilte te zitten of te lopen en door aandacht te hebben voor het hier en nu, willen we opnieuw leren luisteren naar de taal van ons hart en kijken of we dichter bij de bron van ons bestaan, de Bron van ons leven, kunnen komen. Op de eerste avond beginnen we met een kopje koffie of thee en een kort rondje kennismaken. Daarna zal er een inleiding gegeven worden en zullen we aandacht besteden aan onze basishouding. Op de tweede avond willen we met elkaar het mediteren ook daadwerkelijk beoefenen. Daarna zal er gelegenheid zijn om gedachten uit te wisselen over de beleving hiervan.
Plaats: Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
Datum: dinsdag 6 en 13 maart 2018
Tijd: 20.00 – ca. 21.30 uur
Leiding: ds. Marissa Buitink, Halle Kosten: € 5,-
Contactpersoon: Petra van der Wal, p.vanderwal@planet.nl