Vijf gedecoreerden bij de lintjesregen in Zevenaar

Vijf gedecoreerden bij de lintjesregen in Zevenaar

26 april 2018 Uit Door admin
Zevenaar – Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning zijn in Zevenaar vijf inwoners gedecoreerd vanwege hun bijzondere verdienste voor de samenleving.

Op donderdag 26 april reikte burgemeerster Ella Schadd-de Boer een lintje uit aan:

Mevrouw F.M. Hoeste-Pouwiel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hoeste is benoemd vanwege haar belangeloze inzet gedurende een lange tijd voor en grote betrokkenheid bij haar medemens. Zij zet zich al ruim 31 jaar in als vrijwilligster voor diverse maatschappelijke organisaties in Zevenaar . Decoranda is actief als vrijwilligster voor de palliatieve zorg bij Liemerije, Theatergroep UIT en Filmhuis Zevenaar. Daarnaast is zij bestuurslid van stichting Kringloopcentrum de Liemers, stichting werkgroep Leefklimaat Zevenaar en van de stichting Jan Berendsprijs.

Mevrouw C.J.M. van Haren-Hartman, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Haren is 20 jaar verbonden aan de Wereldwinkel. Zij regelt de inkoop van het assortiment en het onderlinge contact tussen de vrijwilligers. Zij ontwikkelde voor zichzelf de rol van coördinator, een rol waar de medewerkers heel veel waardering voor hebben gekregen. Zeer belangrijk in een vrijwilligersorganisatie als de Wereldwinkel is de onderlinge samenwerking, saamhorigheid en flexibiliteit en inzetbaarheid. Decoranda vervult daarin zelf een prachtige voorbeeldfunctie.

De heer M.H.P.G. Janssen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Janssen is vrijwilliger bij de Schutterij EMM Ooy. Hij is 25 jaar verantwoordelijk geweest voor het clubblad. Tevens is hij actief bij het organiseren van activiteiten en bij verbouwingen. Als commissielid en voorzitter van carnavalsvereniging de Toetenburgers wordt decorandus getypeerd als kartrekker en bruggenbouwer tussen jong en oud. Hij neemt sinds het begin zitting in de pronkzittingcommissie en is medeorganisator van het grootste buitenfeest van Zevenaar, het Breulyfeest.

De heer J.D. Hendriks, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hendriks is medeoprichter en voorzitter van carnavalsvereniging De Deurdouwers. Hij was de drijvende kracht achter de vereniging. Decorandus is mede-initiatiefnemer, oprichter en voorzitter van de Stichting Halfvasten Angerlo. Deze stichting organiseert de jaarlijkse optocht ter ere van de Halfvasten. Het evenement groeide onder zijn leiding uit tot een succes met thans meer dan 100 groepen en meer dan 1000 deelnemers. Hij is actief bij zanggroep Spontaan Angerlo. Decorandus initieerde in 2009 de eerste Korendag in Angerlo. Sinds het succes van de eerste editie is hij oprichter en voorzitter van de organiserende commissie.

De heer A.G.M. Eijkelkamp, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Eijkelkamp heeft op maatschappelijk verantwoord onderneming op het terrein van het milieu een belangrijke bijdrage geleverd. Hij leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van een minder milieubelastende boortechniek, alsmede in het opzetten van het samenwerkingsverband voor duurzaam watermanagement in de mijnbouw. Daarnaast leverde hij een noemenswaardige bijdrage op het terrein van de drinkwatervoorziening voor plattelandsgebieden in ontwikkelingslanden. Decorandus heeft zich geruime tijd ten bate van de samenleving ingespannen en anderen gestimuleerd. Hij heeft werkzaamheden verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.