Zes Koninklijke onderscheidingen voor inwoners van Zevenaar

Zes Koninklijke onderscheidingen voor inwoners van Zevenaar

28 april 2015 Uit Door admin
Koninklijke Onderscheidingen

Vlnr: de heer Versteegen, de heer Goes, mevrouw Weenink, burgemeester De Ruiter, de heer Kock, de heer Houterman en de heer Arns


Zevenaar – Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning worden in Zevenaar zes mensen gedecoreerd vanwege hun jarenlange verdiensten voor de samenleving.

Mevrouw J.G.F. Weenink-Van Keulen, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Weenink zet zich sinds 1999 in als vrijwilliger en bestuurslid van de geloofsgemeenschap Sint Martinus in Oud Zevenaar. Zij fungeert als lector en bemant het secretariaat. Verder heeft zij o.a. bijgedragen aan het realiseren van de aula. Van 1975 tot 1981 was zij mede-oprichtster en bestuurslid van Peuterspeelzaal “De Kikkertjes” in Oud Zevenaar. Tot 1999 was zij bestuurslid en lid van de Raad van Toezicht Rabobank De Liemers in Zevenaar. Daarnaast was zij ook jaren actief voor de Katholieke Plattelands Organisatie (KPO).

De heer A.G.M. Arns, Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Arns is actief lid van de Onderhoudscommissie van Schutterij St. Andreas. Hij heeft zich meer dan 25 jaar ingezet voor de Schutterij. Onder andere als bestuurslid en voorzitter van de schutterij. Tot 2013 was hij penningsmeester van de Stichting 4 Zevenaarse schutterijen (St. Andreas, EEM Ooy, St. Anna en St. Jan)Hij heeft diverse schuttersactiviteiten binnen de gemeente Zevenaar georganiseerd. Ook was hij actief als vrijwilliger t.b.v. de sponsoring/pr van het concours in het kader van het 105-jarig bestaan van Schutterij St. Andreas.

De heer H.B.J. Kock, Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Kock is 40 jaar lid van het fanfarekorps St. Gregorius. Hij was bestuurslid tot 2003 en van 2003 tot 2014 was hij voorzitter. Met buitengewoon veel betrokkenheid zet hij zich in voor de vertegenwoordiging van het fanfarekorps, zowel binnen als buiten het dorp en bij het organiseren van diverse activiteiten. Daarnaast is hij lid van de kerkhofploeg van de St. Martinusparochie in Lathum/Giesbeek.

De heer J.A.C. Versteegen: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Versteegen is sinds zijn 16e levensjaar lid van Schuttersvereniging Sint Anna in Zevenaar. Hij is jaren actief lid. Van 2007 tot 2014 is hij voorzitter geweest. Naast zijn voorzitterschap zat hij ook in diverse commissies o.a. sponsorcommissie en was hij medeoprichter van de jeugdvendeliers. Ook is de heer Versteegen zeer betrokken bij zustervereniging Harmonie St. Martinus waarvan hij sinds 1964 lid is. Hij heeft zich ook voor deze vereniging verdienstelijk gemaakt. Van 2005-2007 was hij commissielid (grote) evenementen. Van 1999-2005 was hij bestuurslid. Van 1993-1998 gaf hij leiding aan het Tiroler Uurlerorkester. Van 1990 tot 1992 was hij bestuurslid. Hij heeft zich onderscheiden, niet alleen als verdienstelijk muzikant, maar ook als bestuurslid, commandant, organisator van grote evenementen en contacten met zusterverenigingen. Hij heeft een belangrijke inbreng gehad in de ontwikkeling van de vereniging. Hij geeft muzikale kleur aan de cultuur en leefbaarheid van Oud-Zevenaar. Daarnaast heeft hij zich ook voor andere verenigingen en instellingen (school en brandweer) verdienstelijk gemaakt.

De heer C.J.M. Goes, Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Goes is gedurende een zeer lange periode actief geweest voor de Katholieke Kerk en Gemeenschap. De laatste jaren van 2006 tot heden als koster-acoliet. Hij is ook verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer en de horeca van de St. Martinuskerk in Giesbeek. In de periode van 1981 tot 2000 heeft hij zich ingezet als koster voor de Antoniuskerk in Ulft. Hij actief is daarnaast ook actief voor de voetbalverenigingen. Van 1981 tot 2007 heeft hij veel vrijwilligerswerk verricht voor voetbalvereniging Ulftse Boys en van 2006 tot heden voor voetbalvereniging GSV38. Tot slot is hij vanaf 20017 zeer actief als vaandeldrager en organisator van beurzen en markten voor Fanfarekorps St. Gregorius Giesbeek.

De heer A.M. Houterman, Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Houterman is in de periode van 1977-1990 buitengewoon actief geweest binnen de plaatselijke omnivereniging SDZZ Voetbal-Handbal, voornamelijk voor de afdeling Handbal. Hij heeft nagenoeg alle functies op en naast het veld vervuld. Eveneens heeft hij verschillende functies in het bestuur vervuld: leider aspiranten, secretaris, voorzitter en penningmeester. Hij wist steeds weer nieuwe vrijwilligers te inspireren hun steentje bij te dragen binnen de vereniging.

Vanaf 1992 tot heden is de heer Houterman actief binnen de Stichting Recreatie & Toerisme Rijnwaarden (voorheen Toeristische Werkgroep Rijnwaarden). Hij onderscheidt zich binnen de verschillende stichtingen als een creatieve, dynamische en zeer actieve vrijwilliger, die mensen enthousiasmeert. Rond de twee grote jaarlijkse wandeltochten (Gelderse Poortwandeling en Driepontjes wandeltocht, gemiddeld 1000-1200 deelnemers) en grotere evenementen is de heer Houterman zeer actief en besteedt hij extra tijd aan de activiteiten.